Walka na Instagramie

We wrześniu 2020 r. spółka Instagram, LLC wniosła w USA sprzeciw wobec wniosku Instalit LLC o rejestrację znaku towarowego. Chodzi o zgłoszenie znaku „INSTALIT” dokonane 23 marca tego roku. Zgodnie ze zgłoszeniem, zgłaszający chce zarejestrować swój znak dla takich usług, jak udostępnianie tymczasowego oprogramowania online do lokalizowania klubów nocnych za pomocą mapy na żywo czy udostępnianie oprogramowania online, umożliwiającego użytkownikom udostępnianie cyfrowych zdjęć i wiadomości.

 

Zgodnie ze sprzeciwem Instagrama, usługa udostępniania zdjęć i serwisów społecznościowych w postaci aplikacji została uruchomiona po raz pierwszy w październiku 2010 r., a znak „INSTAGRAM” jest w niej nieprzerwanie używany od tego czasu. Jego liczne rejestracje obejmują różnorodne towary i usługi, w tym udostępnianie tymczasowego oprogramowania online nie do pobrania, które umożliwia przesyłanie obrazów, treści audiowizualnych i wideo; usługi marketingowe, reklamowe i promocyjne czy usługi telekomunikacyjne.

Instagram argumentował, że rejestracja znaku „INSTALIT” byłaby problematyczna z wielu powodów. Po pierwsze, Instagram zauważył, że ze względu na ogromną i lojalną bazę użytkowników, liczne rejestracje znaków towarowych i oczekujące wnioski oraz inne czynniki, znak „INSTAGRAM” ma silny charakter odróżniający, cieszy się powszechnym uznaniem wśród konsumentów i stał się znakiem renomowanym.

Właściciel popularnej aplikacji do pokazywania zdjęć twierdzi też, że rejestracja prawdopodobnie doprowadzi do wprowadzenia konsumentów w błąd co do powiązań lub sponsoringu między nim a wnioskodawcą. Instagram argumentował również, że znak zgłaszającego spowoduje osłabienie charakteru odróżniającego i utratę reputacji jego znaku, co z kolei zaszkodzi Instagramowi i ogółowi jego odbiorców.