Co oznacza litera R w kółku?

W dzisiejszym świecie istnieje wiele znaków i symboli, które traktujemy jako nośnik danych. Istnieją trzy identyfikatory znaków towarowych, które można zobaczyć na opakowaniach produktów czy w fizycznych lub cyfrowych materiałach reklamowych.

 

TM ( TM ) — Skrót znaku towarowego. Jest zwykle używany w połączeniu z niezarejestrowanym znakiem, a więc oznaczeniem, które funkcjonuje w charakterze znaku towarowego, ale nie jest oficjalnie zarejestrowane w żadnych urzędzie.

SM ( SM ) — Znak usługowy, który pełni taką samą funkcję jak znak towarowy, ale oznacza usługę, a nie produkt. Podobnie jak jego towarowy odpowiednik, jest on najczęściej używany w stosunku do znaków niezarejestrowanych.

R (®) — Znak towarowy lub znak usługowy zarejestrowany w co najmniej jednym krajowym lub regionalnym urzędzie własności intelektualnej w danym państwie. Należy przy tym wskazać, że w wielu jurysdykcjach przestępstwem jest fałszywe oświadczenie, że znak towarowy jest zarejestrowany, podczas gdy w rzeczywistości tak nie jest. Na przykład, użycie opakowanie z symbolem ® może być problematyczne dla producenta bez dodatkowego wskazania, takiego jak użycie gwiazdki (*), a następnie listy krajów, w których znak towarowy jest zarejestrowany.

Chociaż oznaczenia te wykorzystują znaki alfabetu łacińskiego, są natychmiast rozpoznawane na całym świecie przez każdego, kto ma do czynienia z własnością intelektualną.

Zarejestrowane znaki towarowe mają wagę prawną, której nie mają ich niezarejestrowane odpowiedniki. Jeśli inna osoba lub firma niż ich właściciel przywłaszczyłyby sobie w obrocie taki zarejestrowany znak towarowy i używały go jako własnego w kraju lub krajach, w których jest zarejestrowany, istnieje wiele prawnych, w tym sądowych, możliwości, aby takie działania powstrzymać.

Lody niezgody

Koncern Unilever, firma produkująca lody Ben & Jerry’s, właśnie zniweczyła próbę przejęcia znaku towarowego zarejestrowanego na terytorium Izraela przez izraelską organizację pozarządową.

 

Shurat HaDin Israel Law Center twierdziło, że Ben & Jerry’s „porzuciło” swój znak towarowy zarejestrowany na terytorium Izraela po medialnym ujawnieniu decyzji o zaprzestaniu sprzedaży w regionie Judei i Samarii w Izraelu pod koniec 2022 r. Centrum Shurat HaDin wskzało, że właśnie zarejestrowało w izraelskim rejestrze spółek podmiot o nazwie „Judea and Samaria’s Ben & Jerry’s”.

W rezultacie takich działań Unilever wydał oświadczenie, w którym jednoznacznie odrzucił wszystkie twierdzenia, że jako uprawniony koncern zrezygnował ze swoich praw do znaków towarowych dla oznaczenia „Ben & Jerry’s” w regionie, który jest określny jako region Judei i Samarii w Izraelu.

Międzynarodowy koncern przypomniał też w swoim oświadczeniu, że każde użycie znaku towarowego lub nazwy handlowej „Ben & Jerry’s” stanowi naruszenie praw własności intelektualnej należących do Unilever.

W oświadczeniu spółka odparła również zarzuty, że decyzja o zakończeniu sprzedaży w regionie była motywowana antysemityzmem. Koncern wskazał, że zarówno sam Unilever, jak i marka „Ben & Jerry’s” całkowicie odrzucają wszelkie formy dyskryminacji lub nietolerancji. Unilever podkreślił, że w  żadnym społeczeństwie nie ma miejsca na antysemityzm.

Wyboista droga znaków towarowych

Jak twierdzą niektórzy komentatorzy biznesowi, koncern General Motors popełnił błąd, podejmując decyzję o sporze z Ford Motor Co. w związku z użyciem słowa „cruise”. GM broni jednak swoich działań, twierdząc, że ma mocne argumenty, nawet jeśli ryzykuje utratę praw do znaków towarowych na rzecz Cruise LLC i oznaczenia „Super Cruise” po tym, jak Ford złożył wniosek do amerykańskiego Urzędu Patentów i Znaków Towarowych o unieważnienie tych oznaczeń.

 

Cruise to długoletnia spółka zależna General Motors, która opracowuje samochody autonomiczne. Super Cruise to technologia prowadzenia bez użycia rąk firmy GM, dostępna w niektórych modelach od 2017 r. Na początku tego roku Ford również wprowadził technologię jazdy bez użycia rąk, nazywając ją BlueCruise.

I chociaż GM może wygrać postępowanie o naruszenie znaku towarowego przeciwko Fordowi – jeśli udowodni, że marketing technologii Cruise i Super Cruise nadał słowu „cruise” wyjątkowe znaczenie dla GM, to Ford ma duże szanse na wygranie postępowania przed Urzędem Patentów i Znaków Towarowych, jako że słowo „cruise” oznacza po prostu „rejs”, a więc może być traktowane jako opisowy znak towarowy.

General Motors jest przekonane o mocy swojego roszczenia, którego zasadność zostanie rozstrzygnięta w sądzie. W sprawie przeciwko Fordowi koncern złożył wniosek o zaprzestanie korzystania z oznaczenia „BlueCruise” na czas sporu. Ford zaś nie miał innego wyjścia, jak złożyć wniosek o unieważnienie rejestracji znaków towarowych GM „Cruise” i „Super Cruise”.

Znana polska piosenkarka, Dorota Rabczewska-Stępień, uzyskała prawo ochronne na znak towarowy stanowiący pseudonim artystyczny, pod jakim występuje – Doda.

Dorota Rabczewska-Stępień, szerzej znana jako Doda, wielokrotnie występowała na łamach gazet. Nie tylko ze względu na swoją karierę muzyczną i piosenki, które nie raz znajdowały się na listach przebojów, ale również ze względu na waśnie i niesnaski z innymi gwiazdami. Teraz najwyraźniej piosenkarka zaczęła się obawiać, że ktoś mógłby wykorzystać jej pseudonim artystyczny bez jej zgody. Dlatego też poczyniła dobry ruch i dokonała zgłoszenia znaku towarowego „DODA” w Urzędzie Patentowym RP.

Urząd udzielił prawa i w sierpniu 2021 r. dokonał publikacji o rejestracji. Oznaczenie jest znakiem słownym, a więc przysługuje mu najszerszy zakres ochrony. Znak został zarejestrowany m. in. dla takich towarów czy usług, jak kosmetyki, wyroby jubilerskie, artykuły sportowe i gimnastyczne czy usługi artystyczne i usługi rozrywkowe. Szeroki zakres ochrony z pewnością może ułatwić ewentualne dochodzenie roszczeń w przypadku, gdyby osoba nieuprawniona chciała w nieuczciwy sposób skorzystać w obrocie ze znaku piosenkarki.

Zastrzeganie nazwisk i pseudonimów artystycznych to coś, co robią polscy i zagraniczni artyści nie od dziś. Znane nazwisko kusi jego komercyjnym wykorzystaniem, również podmioty niemające zupełnie nic wspólnego z daną sławą. W takiej sytuacji łatwiej jest dochodzić roszczeń, ponieważ podmiot przykładowo sprzedający koszulki czy kosmetyki opatrzone pseudonimem artysty nie tylko narusza dobra osobiste, ale i prawo ochronne na znak towarowy. Tego typu naruszenia jest zazwyczaj łatwiej udowodnić.

Wcale nie zabawny spór

Właściciel sieci sklepów z zabawkami obecnej również w Polsce, Toys R Us, złożył właśnie w USA pozew dotyczący naruszenia praw do znaku towarowego dotyczącego zabawek i nie tylko.

 

3 sierpnia 2021 r. spółka Tru Kids Inc., prowadząca działalność sprzedaży zabawek pod szyldem Toys R Us wniosła powództwo przeciwko Real Investment, LLC, konkurencyjnej spółce działającej na rynku jako Toys & Beyond. Powództwo dotyczy naruszenia praw do znaku towarowego, ryzyka jego rozmycia i czynów nieuczciwej konkurencji.

Toys R Us jest właścicielem wielu znanych znaków towarowych, które są zarejestrowane w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO), w tym nazwy, logo i dżingla Toys R Us („I Don’t Wanna Grow Up, I’m A Toys ‘R’ Us Kid”). Toys R Us twierdzi, że Toys & Beyond otworzyło sklep z zabawkami w jednej z dawnych lokalizacji powoda, w Paramus w stanie New Jersey, używając podobnego wystroju i oznaczeń w celu upodobnienia się do słynnej sieci Toys R Us. Toys R Us wskazuje w pozwie, że wykorzystanie przez Toys & Beyond własności intelektualnej i wyglądu sklepów Toys R Us szkodzi reputacji wnoszącej powództwo spółki. Toys R Us domaga się zarówno wstępnego, jak i trwałego zakazu Toys & Beyond korzystania z własności intelektualnej Toys R Us, wraz z wypłatą należnego odszkodowania i zwrotem kosztów procesu.

Jak widać, Tru Kids Inc. uważnie śledzi rynek i nie pozwala na naruszanie swojej własności intelektualnej, w tym znaków towarowych. Z informacji prasowych wiadomo też, że Toys R Us próbowało zaradzić domniemanemu naruszeniu znaku towarowego przed wniesieniem sprawy do sądu, wysyłając do Toys & Beyond pismo z wezwaniem do zaprzestania takiej działalności. Ponieważ Toys & Beyond nie spełniło warunków wskazanych przez uprawnionego do znaków towarowych, znajduje się teraz w środku potencjalnie kosztownego i czasochłonnego postępowania sądowego.