Brexit a znaki towarowe

1 lutego 2020 r. Wielka Brytania przestała być członkiem Unii Europejskiej. Do końca okresu przejściowego, a więc do końca tego roku, pozostało jeszcze co prawda trochę czasu, ale przedsiębiorcy już teraz zastanawiają się, co stanie się z ochroną ich unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych na terytorium Wielkiej Brytanii.

 

Do tej pory ochrona unijnego znaku towarowego gwarantowała taki sam stopień zabezpieczenia we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Teraz ma się to jednak zmienić, ponieważ Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej. Ta zmiana zaniepokoiła przedsiębiorców posiadających zarejestrowane unijne znaki towarowe, którzy prowadzą swoją działalność na terytorium Wielkiej Brytanii lub eksportują tam swoje produkty.

Okazuje się, że nie ma się jednak czym martwić. Unijne znaki towarowe zostaną przekształcone w krajowe brytyjskie znaki towarowe. Sam proces może jednak trochę potrwać, ponieważ wszystkie oznaczenia muszą zostać przeniesione do bazy znaków towarowych brytyjskiego urzędu. Zostaną im też nadane nowe numery rejestracji, tworzone na bazie ośmiu ostatnich cyfr numeru unijnego znaku, z dodatkiem UK009.

Podobnie rzecz ma się z unijną wersją wzorów przemysłowych – wzory wspólnotowe dotychczas chronione w Unii Europejskiej będą przez Wielką Brytanię traktowane na równi z wzorami krajowymi. One również zostaną objęte nowa numeracją. Uprawnieni zarówno z praw do znaków towarowych, jak i wzorów wspólnotowych nie poniosą w związku ze zmianami żadnych dodatkowych kosztów.