Fałszywe decyzje

Wraca kolejna fala sfałszowanych decyzji Urzędu Patentowego RP, które informują o rzekomym udzieleniu ochrony na znak towarowy lub patent. Naciągacze usiłują w ten sposób wyłudzić pieniądze od zgłaszających prawa własności przemysłowej – numer konta podany w takiej fałszywej decyzji nie należy do Urzędu Patentowego.

 

Rejestracja znaku towarowego potwierdzona jest wydaniem świadectwa ochronnego. Aby urząd Patentowy wydał takie świadectwo, najpierw musi jednak przesłać uprawnionemu warunkową decyzję o rejestracji, a ten ostatni musi uiścić wskazaną w niej opłatę. W związku z takim wymogiem jakiś czas temu rozpoczął się nieuczciwy proceder, w którym oszuści próbują wyłudzić od niczego niespodziewających się przedsiębiorców kwoty zbliżone do tych wskazanych w decyzji warunkowej.

Już w ubiegłym roku profesjonalni pełnomocnicy – rzecznicy patentowi – zaczęli alarmować Urząd Patentowy, że ich mocodawcy, którzy odpowiednio wcześniej zgłosili znak towarowy lub patent, odrobinę zbyt wcześnie otrzymują decyzję o rejestracji ich prawa, uwarunkowaną uiszczeniem opłaty urzędowej. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że w decyzji wskazany jest niewłaściwy termin na uiszczenie opłaty – 7 dni, zaś podany numer rachunku bankowego nie jest powiązany z Urzędem Patentowym.

Podrobione decyzje są przygotowane bardzo dokładnie – niewprawne oko mogłoby nie wyłapać różnic dość oczywistych dla profesjonalnego pełnomocnika. Przedsiębiorca, który otrzyma taką decyzję, z łatwością może jej zaufać i przesłać przelew na niewłaściwe konto.

Obecnie sytuacja się powtarza, po kilkumiesięcznej ciszy fałszywe decyzje znów zaczęły płynąć wartkim strumieniem. Zarówno Urząd Patentowy, jak i rzecznicy patentowi przestrzegają przedsiębiorców przed tym nieuczciwym procederem, zalecając daleko idącą ostrożność. Ponadto, Urząd Patentowy zgłosił sprawę do prokuratury.