Szampański spór

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapewnił właśnie szeroką ochronę terminowi „szampan”. TSUE poparł we wrześniu 2021 r. francuskich producentów szampana, którzy argumentowali, że ich ochrona na mocy prawa UE powinna wykraczać daleko poza zakaz umieszczania słowa „szampan” na butelkach konkurencyjnych producentów wina musującego.

 

Stowarzyszenie producentów szampana CIVC stara się zakazać sieci barów tapas w Hiszpanii używania słowa „champanillo”, co po hiszpańsku znaczy „mały szampan”, w charakterze znaku towarowego i w mediach społecznościowych. Sąd gospodarczy w Barcelonie odrzucił roszczenia CIVC, ponieważ oznaczenie „champanillo” nie miało oznaczać napoju alkoholowego, lecz lokal gastronomiczny, w którym nie sprzedaje się szampana.

CIVC odwołał się do sądu wyższej instancji. Sąd ten zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wskazówki dotyczące tego, czy chronione nazwy pochodzenia, takie jak szampan, obejmują zarówno usługi, jak i produkty. TSUE stwierdził, że obejmują one również usługi i zostały zaprojektowane tak, aby oferować gwarancję jakości ze względu na pochodzenie geograficzne oraz aby uniemożliwić stronom trzecim czerpanie korzyści z reputacji, jaką zdobyły takie produkty.

Kluczową częścią oceny, czy sporne oznaczenie narusza chronioną nazwę pochodzenia, było to, czy powstał związek między nimi. Sąd UE stwierdził, że miało to miejsce, jeśli użycie nazwy stworzyło wystarczająco jasny i bezpośredni związek w umyśle przeciętnego europejskiego konsumenta, który jest dość dobrze poinformowany, spostrzegawczy i ostrożny.

Sędziowie unijni stwierdzili, że ostateczne orzeczenie w sprawie należy do sądu w Barcelonie, który musi mieć jednak na uwadze wyjaśnienia sądu unijnego.