Ugoda z diamentami w tle

Firma jubilerska światowej rangi, Tiffany i sieć sklepów Costco podpisały ostatnio ugodę w sprawie naruszenia znaku towarowego dotyczącego pierścionka z brylantem. Tym samym, Tiffany kończy ponad ośmioletni spór rozpoczęty pozwem oskarżającym Costco Wholesale o naruszenie znaku towarowego i podrabianie pierścionków zaręczynowych z diamentami noszącymi nazwę „Tiffany”.

 

Zawarta w połowie lipca 2021 r. ugoda nastąpiła po tym, jak nowojorski federalny sąd apelacyjny w sierpniu ubiegłego roku podważył wyrok w sprawie, gdzie wartość przedmiotu sporu wynosiła 21 milionów dolarów. Wyrok ten był wynikiem postępowania, które firma Tiffany, przejęta w styczniu tego roku przez francuski koncern produkujący towary luksusowe, LVMH SE, wygrała w 2017 r. po rozprawie z udziałem przysięgłych.

Sąd pierwszej instancji uznał Costco za odpowiedzialne za sprzedaż spornych pierścionków, pomimo twierdzenia pozwanej spółki, że oznaczenie „​​Tiffany” stało się terminem ogólnym i opisowym dla pewnego rodzaju pierścionków. Sąd apelacyjny stwierdził jednak, że Costco działało w dobrej wierze, a klienci Costco byli na tyle dobrze zorientowani, aby zdawać sobie sprawę, że firma Tiffany nie produkowała ani nie reklamowała pierścionków marki „Tiffany” dostępnych w sieci sklepów Costco. W toku sprawy oszacowano, że pierścionki oznaczone jako „Tiffany” w Costco kupiło w okresie objętym przez pozew 3349 klientów.

Pełnomocnik Costco wskazał, że firmy polubownie rozwiązały spór. Tiffany wydało podobne oświadczenie. Warunki ugody nie zostały publicznie ujawnione.

Tiffany pozwała Costco w Walentynki 2013 r., jak wskazywało – aby chronić markę i wizerunek 184-letniej firmy.