Co oznacza litera R w kółku?

W dzisiejszym świecie istnieje wiele znaków i symboli, które traktujemy jako nośnik danych. Istnieją trzy identyfikatory znaków towarowych, które można zobaczyć na opakowaniach produktów czy w fizycznych lub cyfrowych materiałach reklamowych.

 

TM ( TM ) — Skrót znaku towarowego. Jest zwykle używany w połączeniu z niezarejestrowanym znakiem, a więc oznaczeniem, które funkcjonuje w charakterze znaku towarowego, ale nie jest oficjalnie zarejestrowane w żadnych urzędzie.

SM ( SM ) — Znak usługowy, który pełni taką samą funkcję jak znak towarowy, ale oznacza usługę, a nie produkt. Podobnie jak jego towarowy odpowiednik, jest on najczęściej używany w stosunku do znaków niezarejestrowanych.

R (®) — Znak towarowy lub znak usługowy zarejestrowany w co najmniej jednym krajowym lub regionalnym urzędzie własności intelektualnej w danym państwie. Należy przy tym wskazać, że w wielu jurysdykcjach przestępstwem jest fałszywe oświadczenie, że znak towarowy jest zarejestrowany, podczas gdy w rzeczywistości tak nie jest. Na przykład, użycie opakowanie z symbolem ® może być problematyczne dla producenta bez dodatkowego wskazania, takiego jak użycie gwiazdki (*), a następnie listy krajów, w których znak towarowy jest zarejestrowany.

Chociaż oznaczenia te wykorzystują znaki alfabetu łacińskiego, są natychmiast rozpoznawane na całym świecie przez każdego, kto ma do czynienia z własnością intelektualną.

Zarejestrowane znaki towarowe mają wagę prawną, której nie mają ich niezarejestrowane odpowiedniki. Jeśli inna osoba lub firma niż ich właściciel przywłaszczyłyby sobie w obrocie taki zarejestrowany znak towarowy i używały go jako własnego w kraju lub krajach, w których jest zarejestrowany, istnieje wiele prawnych, w tym sądowych, możliwości, aby takie działania powstrzymać.