Oszukana aplikacja

Właściciel znaku towarowego „Memoji” stworzył aplikację mobilną wyłącznie po to, by pozwać Apple – tak stwierdził amerykański sąd apelacyjny w połowie lipca 2021 r. Sąd orzekł, że producent aplikacji mobilnych z Atlanty, spółka Social Technologies LLC, opracowała aplikację „Memoji” tylko po to, aby wygrać sprawę o rejestrację znaku towarowego i wzmocnić swoją pozycję w sprawie o naruszenie przeciwko Apple Inc w związku z funkcją systemu iOS o tej samej nazwie.

 

Spółka Social Technologies LLC nie posiadała chronionych praw do swojego znaku „Memoji”, ponieważ nigdy nie wykorzystywała go w sposób rzeczywisty w obrocie, co jest wymogiem prawa amerykańskiego w kwestii znaków towarowych.

Spółka pozwała firmę Apple w 2018 r., twierdząc, że spersonalizowana funkcja emoji – Memoji – wykorzystywana przez Apple naruszyła jej znak towarowy obejmujący aplikację o tej samej nazwie. Teraz sąd stwierdził, ze Social Technologies opracowało i opublikowało swoją aplikację w celu pozwania Apple’a, bez jakiejkolwiek dobrej wiary w odniesieniu do komercyjnej opłacalności swojego produktu. Social Technologies złożyło wniosek o rejestrację znaku towarowego w 2016 r., jednak nie napisało żadnego kodu do czasu, gdy Apple ogłosiło swoją funkcję Memoji w 2018 r., a później w tym samym roku Social Technologies wypuściło na rynek obarczoną błędami aplikację.

Sąd przytoczył również komunikaty dyrektora generalnego Social Technologies Samuela Boneta, wskazujące, że firma pośpieszyła się z uruchomieniem aplikacji wyłącznie po to, by zastrzec swoje prawa do znaku i pozwać Apple. Sąd odrzucił również argument spółki, że prawie 5000 pobrań jej aplikacji świadczy o rzeczywistym używaniu znaku towarowego w obrocie. Sąd stwierdził, że nie chodzi o liczbę pobrań, ale o brak jakichkolwiek dowodów, że Social Technologies opracowało swoją aplikację Memoji z prawdziwych powodów komercyjnych.